Què fa l'AMPA?

Què és una AMPA?

Les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) són associacions voluntàries de famílies d'un centre educatiu amb l'objectiu general de promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives del centre.Quina finalitat té una AMPA?

  • Vetllar per la qualitat de l'educació a l'escola
  • Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l'escola
  • Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l'escola
  • Organitzar xerrades de formació, tallers i activitats adreçada a pares i mares
  • Representar les famílies al Consell Escolar del centre i les institucions educatives i canalitzar les inquietuds o iniciatives dels pares i mares relacionades amb l’escola
  • Orientar les famílies sobre els seus drets i deures


De quines maneres hi pots participar?

  • Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares/pares voluntaris
  • De forma regular, assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal d'informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió dels serveis o debatre temes d'interès en l'educació dels fills i filles

La dedicació i el temps els decideixes tu!

Com contactar amb l'AMPA de l'escola?


AMPA EBM Virolet:
ampavirolet@gmail.com